Cts. May 25th, 2024

Akbank ana partnerliğinde 17’nci kez düzenlenen 17 – 22 Eylül tarihleri 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, Contemporary İstanbul, yüksek ziyaretçi ve koleksiyoner ilgisiyle 22 Eylül Perşembe günü sona erdi. 

Tersane Istanbul ortak partnerliğinde 22 ülkeden 17.Contemporary İstanbul 193 galeri, 558 sanatçı, 1476 eser ile 48.700 ziyaretçiyi ağırladı.

Heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde 22 sanatçının 31 farklı eseri yer aldı 

Bu yıl Contemporary İstanbul ve Tersane İstanbul ortak çalışmasıyla 17-22 Eylül tarihlerinde günün çeşitli saatlerinde hareket eden deniz yolu ulaşım planlaması yapıldı. Kadıköy-Tersane İstanbul ve Kabataş/Karaköy-Tersane İstanbul olmak üzere iki ayrı hattan ücretsiz tekne ulaşımıyla 11.400 sanatsever Contemporary İstanbul’a gelme imkânı buldu. Galerilerin uluslararası koleksiyonerlerle bir araya geldiği fuarda ilgi gören ve koleksiyonlara dahil olan eserler dikkat çekti.

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonuna, 2011 yılından bugüne kadar uzun zamandır İstanbul’a gelmeyen koleksiyoner ve müze gruplarının ziyaretleri gerçekleşti. İsviçre, Brezilya, Kanada, ABD, Fransa, Almanya,  Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen koleksiyonerler 17. edisyonun başarılı ağırlamalarından oldu. Bir hafta boyunca müze ve bienal gruplarından İstanbul’a ziyarete gelmiş koleksiyonerlerle tanışma fırsatı bulan galerilerde dikkat çeken eser el değiştirmeleri gerçekleşti.

Contemporary Istanbul katılımcı galerilerin dikkat çeken seçkileri koleksiyonerlerle buluştu. 

Kore Turizm Organizasyonu 17. Contemporary İstanbul Sanat Fuarı’nda!

Son yıllarda dünyada popüler kültür, müzik, sanat ve sinema alanlarında en iddialı ülkelerden biri olan Güney Kore, Covid-19 pandemisinin hafiflemesi ile dünyaya yeniden kapılarını açtı. Güney Kore’nin ulusal turizm organizasyonu olan Kore Turizm Organizasyonu, bu yıl da AB Galeri ile yaptığı iş birliği ile Contemporary İstanbul Sanat Fuarı’nda yerini aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofisi Pazarlama departmanından Maide Serin Çığ, “Amacımız sona yaklaşan pandemi ile beraber tekrar canlanan Kore turizmini halkımıza tanıtmak ve desteğimizle yeniden, sizler için büyük bir özenle hazırlanan Premium ve Lüks Kore Turları hakkında bilgi vermek. Ayrıca standımızı ziyaret eden ve sosyal medyadan bizi takip eden sanatsever misafirlerimize Güney Kore’nin en popüler kozmetik markalarından biri olan Missha’nın kozmetik yüz maskelerinden hediye ederek dünyaca ünlü K-Beauty’yi ülkemizde deneyimlemelerine yardımcı oluyoruz. KTO olarak hedefimiz hafifleyen salgın ile beraber dileyen herkesin kaliteli bir Kore seyahatine ulaşmasını kolaylaştırmak.  Destek verdiğimiz seyahat acentelerine tüm konuklarına farklı ve güzel bir premium seyahat deneyimi sunmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen potansiyel konuk ve acentelerin bizimle iletişime geçmelerini öneriyorum.” dedi. 

Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzak Doğu’nun en önemli ülkelerinden biri olan Kore’yi dünyada tanıtmak amacıyla 1962 yılında Kore Cumhuriyeti’nin turizmi teşvik yasasını çıkarmasından bir yıl sonra kurulmuştur. KTO, Kore ile güçlü diplomatik ve kültürel bağları olan Türkiye’deki ofisinde ise çalışmalarını 2012 yılından bu yana sürdürmektedir. KTO İstanbul ofisi, Türkiye’nin yanı sıra aralarında İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın da bulunduğu toplam 20 ülkede faaliyet göstermektedir. KTO, dünyanın her yerinden insanları Kore’ye çekmek için turizm pazarlama stratejileri geliştirmekte ve 50 yılı aşkın tecrübesiyle yenilikçi ve sürdürülebilir bir turizmin yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Dirimart’ın ilk defa İstanbul’da sergilediği Tomokazu Matsuyama çok ilgi gördü. Galerinin temsiliyetinde olan Fahrelnissa Zeid, Sarkis, Franz Ackermann’ın eserleri koleksiyonerlerle buluşurken, Zilberman Galeri’nin; Azade Köker, Carlos Aires, Sandra del Pilar ve Başak Bugay’ın eserleri yeni koleksiyonlara dahil oldu. Fuarın ilk saatlerinde Dirimart, temsiliyetinde olan sanatçı Sarkis, Günyol Özlem, İnci Eviner, Peter Zimmerman, Summer Wheat gibi sanatçıların eserlerinin el değiştirdiğini belirtti. Contemporary Istanbul’a dördüncü kez katılan Leila Heller Galeri; sanatçısı Melis Buyruk ve Naeemeh Kazemi’nin el değiştirdiğini bildirdi. İlk kez Contemporary Istanbul’a Belgrad’dan katılan Hestia galerisi ise; sanatçısı Milak Radenko’yu önemli bir koleksiyona dahil ettiğini paylaştı. Pi Artworks’den sanatçı Kemal Seyhan, Osman Dinç ve Sarah Dwyer’ın çalışmaları ilgi gördü. Pilot Galeri’nin sanatçıları İrem Tok, Emir Erkaya ve Ece Ağırtmış’ın eserleri uluslararası koleksiyoncuların koleksiyonlarına dahil edildi. Öktem Aykut Galeri temsiliyetindeki sanatçılarından Renee Levi, Aret Gicir ve Murat Yıldız ve Ambidexter galerinin sanatç‎s‎ Gaspar Martinez yeni koleksiyonlara dahil edilen isimler aras‎ndayd‎. Art On galerinin bu sene ilk kez sergilediًi Yunanl‎ sanatç‎lardan Evgenia Vereli ve Malvina Panagiotidi de dahil olmak üzere sanatç‎lar‎n‎n eserleri ba‏ar‎yla koleksiyonlara girdi.

The Art of Diplomacy: Contemporary Istanbul’da, Istanbul’un kültür sanat geli‏melerinin anlat‎ld‎ً‎ diplomat bulu‏mas‎ ve sunumu gerçekle‏ti.

16 ülke ba‏konsolosu ve Türk Giri‏im ve ف‏ Dünyas‎ Konfederasyonu(TـRKONFED) Yِnetim Kurulu “The Art of Diplomacy” bulu‏mas‎nda CI Yِnetim Kurulu Ba‏kan‎ Ali Güreli ile bir araya geldi. Bulu‏mada, Contemporary Istanbul’un Tersane Istanbul’da gerçekle‏mesiyle ba‏layan ve İstanbul’da kültür sanat dünyas‎ndaki geli‏meler ile Haliç’in gelecekteki فstanbul’un merkezi olarak nas‎l konumlanacaً‎na deًinildi.

KOMET

81 ya‏‎nda olan sanatç‎ Komet’in 1995 y‎l‎nda Esma Sultan Yal‎s‎’n‎n restorasyonu ِncesinde sergilenen 4.50 x 3.30 m ِlçülerindeki Türk hal‎s‎na yapt‎ً‎ eseri Contemporary Istanbul’da sergilendi. 1 hafta boyunca uluslararas‎ konu‏ma programlar‎na ev sahipliًi yapan alanda sanatseverler Komet’in eseriyle bir araya geldi. Bu alanda Jeff Koons ve Ali Güreli sanatç‎ konu‏mas‎ gerçekle‏ti.

Ünlü İngiliz Sanatç‎‎ Martin Creed’in Haliç ile Buluşan Eseri

Martin Creed’in Contemporary Istanbul’da suda yüzen enstalasyonu 3667/WATER bir hafta boyunca sanatseverler taraf‎ndan ilgi gِِrdü. Dünyadaki su sorununa dikkat çeken eser Haliç’te Tersane Istanbul kenar‎‎nda hareket etti.

Contemporary Istanbul’un ikonik bِlümü The Yard sergisi, Tersane’nin d‎‏ avlusuna yay‎ld‎. Anke Eilergerhard, Ardan özmenoًlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Bilal Hakan Karakaya, Can Y‎ld‎r‎m, Canan Tolon, Erdil Ya‏aroًlu, Ergin اavu‏oًlu, Günnur özsoy, Güvenç özel, Halil Alt‎ndere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Irfan Edisyonu nürmen, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martin Creed, Martian Tabakov, Mehmet Ali Uysal, :mentalklinik, Osman Dinç, Renée Levi, Sergen şehitoًlu, Stefano Bombardieri, Uًur Cinel ve Vuslat gibi sanatç‎lar‎n eserlerinin bulunduًu sergide mekan   özel farkl‎ enstalasyon ve heykeller yer ald‎.                                                  

The Yard’‎n dikkat çeken eserleri:

Dirimart’‎n temsiliyetindeki sanatç‎ Canan Tolon’un “Evet! AاIذIZ”eseri ilgi gِren yerle‏tirmelerden biri oldu. “Evet! AاIذIZ.” Sanatç‎n‎n temelde aldat‎c‎ mesajlar vermeye dayanan pek çok yap‎t‎nda olduًu gibi—fotoًraf gibi gِrünen ama fotoًraf olmayan resimler; gِzü yan‎ltan acil ç‎k‎‏lar; aynalarla kaplanm‎‏ dar mekânlarda sonsuz araziler vb.—bu bilgilendirmeler de çoًunlukla samimi olmayan davetlerdir. Sanatseverleri davet eden, ard‎na kadar aç‎k kap‎lardan olu‏an bu yerle‏tirmede de kap‎lar birbirinin gِrünü‏üne engel olan labirent benzeri bir yap‎ya sahip. Aras‎nda dola‏man‎n kolay olmad‎ً‎ bu aç‎k kap‎lar, baz‎ sebeplerle yanl‎‏ yِnlendirildiًi hissine kap‎labildiًinin bir temsiliyetidir. Yap‎t‎n ad‎n‎ olu‏turan bilgilendirme, varsay‎mlar‎n‎z‎n doًru olmad‎ً‎ konusunda izleyiciyi temin eder.

Öktem Aykut Galeri’nin, temsiliyetindeki İstanbul doًًumlu sanatç‎‎ Renée Levi’nin, istanbul’da geçen çocukluًunun ِnemli bir ilham kaynaً‎ olduًunu hat‎rlatan eseri The Yard’‎n dikkat çekici eserlerinden biri oldu. Renée Levi, Tersane istanbul içinöِzgün bir yerle‏tirmeyle, 2019 y‎l‎nda Baden Langmatt Müzesi’nde sergilenen ve birbirini tamamlayacak ‏ekilde düzenlenmi‏ geni‏, renkli bloklardan olu‏an eseriyle yer ald‎.

Contemporary Istanbul’a Jeff Koons ziyareti

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonunda dikkat çeken ziyaretlerden biri de uluslararas‎ üne sahip Jeff Koons’un ziyareti oldu. Contemporary فstanbul ortaً‎ BMW, Jeff Koons taraf‎ndan yarat‎lan BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin ِzel bir projesini sundu. Bu i‏birliًi kapsam‎nda Jeff Koons ile Contemporary فstanbul Yِnetim Kurulu Ba‏kan‎ Ali Güreli aras‎nda bir sanatç‎ sِyle‏isi gerçekle‏ti. 8 X JEFF KOONS’un, her bir arabaya uygulanmas‎ 285 saat süren çok katmanl‎ bir boya ile hassasiyet, incelik ve i‏çiliًin somutla‏m‎‏ hali olan  etkileyici ve çarp‎c‎ tasar‎m, maviden gümü‏e ve sar‎dan siyaha kadar on bir farkl‎ d‎‏ rengi bir araya getirdi.

Contemporary Istanbul’un ana partneri Akbank, fuar kapsam‎nda Clement Valla’n‎n “Ba‏ka Sesler, Ba‏ka Odalar” sergisini Hasan Bülent Kahraman küratِrlüًünde Akbank Sanat alan‎nda sundu. Valla, dijital sanat‎n potansiyelinden yararlanarak her gün bakt‎ً‎m‎z, gِrdüًümüzü sand‎ً‎m‎z, yerinde ve istikrarl‎ olduًuna inand‎ً‎m‎z, ancak yine de her zaman belirsiz ve gizemli kalan bir yِnü olan doًaya yeni boyutlar katt‎. Doًay‎ gerçeklik alg‎m‎z‎n s‎n‎rlar‎na sürükledi.

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonundan ç‎‎kan projeler

Contemporary Istanbul, Türkiye’nin farkl‎ illerindeki sanat inisiyatiflerini desteklemek için, Hepsiburada’n‎n sanatburada platformu ile  birliً yapt‎‎

Antalya’dan Are Projects, Diyarbak‎r’dan Loading Art Space, İstanbul’dan Noks Art Space, İstanbul’dan Viable, Düzce’den Videoist’in i‏ birliًinde 15 sanatç‎ Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonunda yer ald‎.

CIF Dialogues by TAV Passport konu‏ma program‎ 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekle‏ti.

Contemporary Istanbul’un ِnemli bir parças‎ olan CIF Dialogues by TAV Passport’un ِne ç‎kan programlar‎ndan biri 2015-2016 y‎llar‎nda CI Sanat Direktِrü olan Marc Oliver Wahler moderatِrlüًünde gerçekle‏ti. Bugünün ve yar‎n‎n sanat alanlar‎n‎ tart‎‏‎lacaً‎ panelde  Hauser&Wirth Monaco direktِrü Federica Beretta, MAXXI Sanat Direktِrü Hou Hanru, Development the Read Sea Development Company and AMAALA’dan Mehmet Even, Architect & Development Executive Director, 3 world class Museums, Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum and Guggenheim Abu Dhabi’den Melisa Pezuk ve Mimar Murat Tabanl‎oًlu konu‏ma program‎nda yer ald‎.

Güney Kore’nin En Pahal‎ Eseri NFT Olarak sergilendi

17.Contemporary Istanbul’da LG OLED ART deneyim alan‎nda sergilenecek video eser, Kore’de soyut resmin ِncülerinden biri olarak kabul edilen Kim Whanki’nin 1970’lerde New York’ta tamamlad‎ً‎ “5-IV-71#200 Universe” adl‎ eserinin temel al‎narak üretildiًi ilk NFT çal‎‏ma olma Özelliًini ta‏‎yor. Kas‎m 2019’da Hong Kong’daki Christie’s Evening Sale etkinliًinde yakla‏‎k 11 milyon dolara sat‎lm‎‏ olan orijinal eser Kore sanat tarihinde 10 milyon dolar‎ a‏an ilk eser olarak kay‎tlara geçmi‏ti.

Pernod Ricard Türkiye partnerliًinde House of Brothers Lounge’da, bu y‎l Hande قekerciler ve Arda Yalk‎n’dan olu‏an ha:ar sanatç‎ ikilisi Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda aً‎rland‎. ikili, “Disruption” ad‎n‎ verdiًi robotik heykel performans‎ ile  sanat, makine ve yapay zeka ili‏kisini tart‎‏maya açarak, modern teknolojinin sanat kavram‎n‎ kِkünden deًi‏tirme potansiyelini masaya yat‎rd‎. ha:ar, eserlerini üretirken s‎kl‎kla kulland‎ً‎ yaz‎l‎m ve bilgisayarlar d‎‏‎nda bu projede yapay zeka ile beraber hayli imkanl‎ bir heykel tasarlad‎.

Fuar boyunca House of Brothers Lounge’da yapay zekan‎n ve teknolojinin sanat alan‎nda ald‎ً‎ yerin, bu ili‏kinin doًas‎n‎n ve bu doًrultuda sanat‎n geleceًinin tart‎‏‎lacaً‎ konu‏malar gerçekle‏tirildi.

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonu Baz‎ Kat‎l‎mc‎lar‎

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonu Kat‎L‎Mc‎ Galerileri: 193 Gallery, Paris; Ab Gallery, Seul; Amb‎dexter, istanbul; Anca Poterasu Gallery, Bükre‏; Anna Laudel, Dusseldorf, İstanbul; Art Agency, Sofya; Art Bavan Gallery, Tahran; Berman Contemporary, Johannesburg; Bozlu Art Project, i; BـRosar‎gediK, Istanbul; C24, New York; C.A.M. Galerف, Collect Gallery, Sofya, D‎foart,  ; D‎r‎mart,   F‎rett‎ Contemporary, Dubai; Frem‎n, New York; Galeri 77, iStanbul; Galeri Nev,       Beyaz, Ankara; Galer‎e D‎x9, Paris; Galer‎a Joan Gaspar, Barselona; Galerist, فStanbul; Gallery Schm‎dt, Zürih; Gallery Tableau, Seul; Hest‎a, Belgrad; Hofa Gallery, Londra, Los Angeles, Mikonos; Iram Art, Ahmedabad; Iranshahr Gallery, Tahran; Jd Malat Gallery, Londra; Le‎la Heller Gallery, Dubai, New York; Mar‎ana Custod‎o Gallery, Lizbon; Mark Hachem Gallery, Paris, Beyrut; Martch Art Project,  

İnisiyatifler ve kurumlar

Are Projects, Antalya; EKAV, Istanbul; imalat-hane, Bursa;  Loading Art Space, Diyarbak‎r; Noks Art Space, Istanbul; Viable, Istanbul; Videoist, Düz   istanbul ev sahipliًi yapacak. Contemporary Istanbul’a kat‎l‎m saًlayacak kurumlar aras‎nda Kvareli Foundation for Contemporary Art, Tiflis; Baks‎ Museum, Bayburt; OMM, Eski‏ehir ve Taksim Sanat, istanbul.

yilmazparlar@yahoo.com