Cts. May 25th, 2024Üniversiteler ve iş dünyası arasındaki işbirliği, özellikle turizm alanında ekonomik kalkınmaya bir alternatif olduğu göz önünde bulundurarak, üniversitelerin turizm bölümleri endüstrisiye dinamik eleman yetiştiren önemli meslek üreticisidir. 


Gastronomi Turizmi Derneği protokol anlaşmalarına devam ederek İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile çok kapsamlı çok faydalı olabilecek sözleşmeye imza attılar.
Ayvansaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar ile GTD Başkanı Gökhan Boztepe tarafından imzalanan protokolun ışığında sektöre getirebileceklerin derinliğinde; Turizmin Gastronomi endüstrisi, özellikle kadın ve marjinal grupların istihdamı dahil, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma potansiyeline sahiptir
Yemek ve Turizm Deneyimi birimi, dünyadaki çok çeşitli ülkelerden ve bölgelerden gelen yiyecek deneyimlerinin analizinde görünen, uygun politikaların geliştirilmesini destekleyebilecek, destek mekanizmalarını ve pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyebilecek gıda deneyimleri ve turizm arasındaki ilişki hakkında yeni bilgiler geliştiren Gastronomi Turizm derneği (GTD) ekonomik ve sosyal refahı artıracak politikaları teşvik etmeyi hedefliyor.

Yiyecek yalnızca hayatta kalmak ve yerel kalkınma için hayati değildir, aynı zamanda yeni ortaya çıkan önemli yaratıcı ve kültürel endüstriler için de temel oluşturur.

Çağdaş deneyim ekonomisinde, tüketiciyi meşgul etmek için eğitim, eğlence, estetik ve kaçış unsurlarını birleştiren karmaşık deneyimler ortaya çıkmaktadır.

Turistler için gıda deneyimleri, yerel gıda üreticileri, tedarikçiler ve kültürel ve turizm girişimcilerini birbirine bağlayan değer ağının hayati bir bölümünü oluşturur.

Turistler için gıda deneyimleri ile tarım, gıda üretimi, ülke markalaşması ve kültürel ve yaratıcı endüstri politikaları gibi diğer politika alanları arasındaki önemli bağlantılar nedeniyle, politika geliştirme ve uygulamaya entegre, bütünsel bir yaklaşım geliştirmek önemlidir.


Gıda, turizm hizmetlerinin gelişiminde özellikle önemli bir role sahiptir, çünkü genellikle turist harcamalarının % 30’unu veya daha fazlasını içerir ve bu para genellikle doğrudan yerel işletmelere harcanır.
Kentsel gelire dayalı, turizm sektöründe büyüyen ve verimli bir bileşen olan Gastronomi turizmi, ekonomik açıdan bakıldığında, turizm ülkelerin ulusal ekonomilerinin toparlanabilmesi için önemli formlar içerir. Bölgesel spesifik ihtiyaçlara cevap vermede proaktif rol alan üniversitelerin eğitim ve bilimsel araştırma misyonu sayesinde, eğitimle uygulanabilirliği iyi şekilde performans sergilenebilir.  Üniversite, yenilikçi çözümler bulabilecek uzmanlar yetiştirmek için sorumluluk almaktadır.

Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen turizm projelere destek varlığı üniversite ile turizm sektöründeki diğer faktörler arasında aktif bir ortaklık bilinciyle protokolü çok önemli bir adım olarak görmekteyiz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat yerleşkesinde gerçekleşen protokolde  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi Yüksek Lisans öğrencilerinin tez konularının GTD bilim kurulu ile ortaklaşa belirlenmesi ve belirlenen konuların  sektörün sorunlarını öne çıkaran çalışmalar olması, GTD ile ortaklaşa Uluslararası Gastronomi Konferansı, seminerler ve sertifika programlarının yapılması kararları mevcut. 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar protokol öncesi yaptığı konuşmasında, “Köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfağı uzun yıllar kültür ve sanatla ilişkisi kurulamadığı için maalesef marka değerine ulaşamadığı bu nedenle yeme içmenin estetik, kültür ve sanatla yoğrularak sunulması zorunlu hale geldiği vurgulanmıştır. Gastronomi temelde insanın ve estetiğin yer aldığı yemek bilimi olma yanında sanat ve kültürü de kapsamına almaktadır. Günümüzde konuya bu şekilde bakan ülkelerin mutfakları birer marka değeri olduğunu belirtmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi; dinamik ve sürekli değişen koşullara uygun nitelikli iş gücü sağlayacak şekilde yapılandırılacak olup sektör ve ülke ihtiyaçlarına göre ders müfredatları düzenlenecek ve medyanın doğru bilgilendirmesi sağlanacaktır. Bu alanda yetişmiş profesyonel eğitimcilerden yararlanarak uygulamaya daha fazla ağırlık verilecektir. Öğrencilerimize Gastronomi kültürünü öğrenirken sadece içinde bulundukları yöresel kültürü değil farklı kültürleri de öğreneceklerdir.
Mezunlarımız bilgi birikimleriyle ülkemizin kültür elçisi olarak yeni deneyimler, yenilikler ve değişimler içinde rol alacaklar ve Gastronomi kültürünü geliştirmek ve yaymak gibi önemli bir görevi üstleneceklerdir. Öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz firmalarla işbirliği içerisinde yöresel ve uluslararası gastronomi alanlarında araştırmalar yaparak yerel kültürden küresel kültüre doğru bir gelişim sağlanmasına katkıda bulunacaklardır. Yapılan tez çalışmaları İngilizce olarak yayınlanarak gastronomi kültürümüzün tanıtılmasına destek verilecektir.”şeklinde açıklamalarda bulundu.
Toplantıya GTD Başkanı Gökhan Boztepe yaptıkları faaliyetler hakkında bilgilendirdi. Dernek Misyonu istikametinde durmaksızın aralıksız  çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda;
Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığında Plato Vakfı tarafından kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; Merter, Ayvansaray ve Yenibosna olmak üzere 3 farklı merkezi lokasyonda konumlanmaktadır.
2016 yılında kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, bilim, sanat ve tasarım üçlüsünü bir arada yeniden yorumlayarak inovasyon ve sürekli gelişimi hedefleyen, dönüşüm ve ilerlemeyi hızlandıracak öncü teknolojileri hayata geçirmeye odaklanmış bir şehir içi üniversitesidir.
Akademik alandaki çalışmalarına 2009 senesinde Plato Meslek Yüksekokulu ile başlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Plato Meslek Yüksekokulu’nu bulundurmaktadır.
Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, sanat ve estetik değerlerini merkezde konumlandırarak alanında uzman, deneyimli akademik kadrosu ile meslek yüksekokulu liderliğini, üniversite seviyesine çıkarmayı hedeflemekte ve iş dünyasına nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Katılımcıların üniversite yerleşke gezisiyle toplantı son buldu.

yilmazparlar@yahoo.com

Bir cevap yazın