Cum. Tem 12th, 2024

Skal İstanbul Kulubü, eylül toplantısında konuşmacı olan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Özgül Özkan Yavuz, ülkemizde ve dünyada turizmin pandemi öncesi ve sonrasındaki durumunu değerlendirerek önümüzdeki dönemde sektörü neler beklediğini anlattı.

Turizm ve seyahat sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren Skal İstanbul Kulübü, online ortamda gerçekleştirdiği eylül ayı toplantısında, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Özgül Özkan Yavuz konuşmacı olarak ağırladı. 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle Skal International üyeleri ile bir araya gelen Özgül Özkan Yavuz, turizmin pandemi öncesi ve sonrası dönemde ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu değerlendirirken salgın sonrasında sektörün nasıl şekilleneceği, yeni dinamiklerin neler olacağı ve ülkemizin tanıtım / pazarlama faaliyetlerinin nasıl yönetileceği konusunda önemli bilgiler aktardı.

Turizm dünyanın en önemli 10 sektöründen biri

Sektörün, küresel salgına kadar düzenli bir büyüme eğilimi gösterdiğini söyleyen Yavuz, “Dünya turizmi, tarihinin en büyük krizini yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Dünyadaki tüm turizm destinasyonlarının 3’te 1’inden fazlası tamamen, 3’te 1’i kısmi olarak aylarca kapalı kaldı. OECD ve Dünya Turizm Örgütü gibi pek çok uluslararası kuruma göre de bu küresel salgın, uluslararası turizmde %60 ila %80 arasında bir düşüşe neden oldu. World Travel and Tourism Council’e göre ise 2020 yılında turizmde 62 milyon iş kaybı gerçekleşti, bunun büyük kısmını da gençler ve kadınlar oluşturuyor.” dedi.

Dünyanın en önemli 10 sektöründen birinin turizm olduğunu ve sektörün pandemiden önce küresel gayri safi hasılanın %10.4’ünü ürettiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, “Turizm ülkelere döviz girişi için anahtar sektörlerden birisi. Bölgesel ve yerel düzeyde de çok sayıda iş yaratıyor ve toplumsal ekonomik gelişmede de önemli bir paya sahip.” diyerek sorumlu bir şekilde sürdürülebildiğinde çevre konusunda farkındalığın artırılmasına ve yerel kültürlerin korunmasına katkı sağlayabileceğinin de altını çizdi.

Sürdürülebilirlik önümüzdeki dönemin en önemli politikası olacak

Pandemi öncesi rakamlara erişebilmek için pandemi sonrası ortaya çıkan yeni işletme kuralları, salgının yarattığı psikolojik etkiler ve tüketicinin yeni edindiği alışkanlıklar karşısında sektörün dinamik bir planlama içinde olması gerektiğini aktaran Yavuz, iklim krizinin kapıda olduğunun ve sürdürülebilirliğin yeni dönemde turizm politikaları açısından çok önemli olacağının ifade ederek, “Çevre dostu seçimler, dönüşüm, enerji tasarrufu gibi konuları daha fazla göz önünde bulundurmalı, gençlerimizi ve personellerimizi bu konularda eğitmeliyiz.” dedi.

TGA ile tanıtım konusunda daha hızlı ve profesyonel adımlar atmayı hedefliyoruz

Her geçen gün sektördeki rekabetin daha da arttığını ifade eden Yavuz, “Destinasyon sayıları gün geçtikçe artıyor. Yeni konsept bulmak ve bunu doğru şekilde tanıtmak diğer destinasyonların arasından sıyrılabilmek açısından çok önemli. Turizm bir noktada bir hayali satmaktır ve bu da bana kalırsa bir sanattır. Bu konuda özel sektör ve yerel yönetimlerin de çabaları çok önemli. Dünya Turizm Örgütü’nün de altını çizdiği üzere tüm dünyada turizm planlaması, kentlerin planlaması ile iç içe geçmiş vaziyette.” dedi.

Yavuz ayrıca bakanlık tarafından kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) daha stratejik planlama ile daha analitik ve profesyonel tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda hızlı adımlar atılmasını sağladığını altını çizerek, “TGA ile değişen tüketici alışkanlıklarını tespit ederek Türkiye’nin farklı turizm nedenlerini alıp bunların her birine uygun ayrı ayrı tanıtım stratejileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Hedef pazarlardaki farklı beklentiler için de çalışıyor; destinasyon pazarlaması, ziyaretçileri hedefleyen çalışmalar ve Türkiye’nin turizm ürünlerini geliştirmeye odaklanıyoruz.” dedi.

Sektör, dijitalleşme ve yenilikçi fikirlere odaklanarak fark yaratmalı

Kültür – sanat ve turizm sektörlerinin daha yakın olması ve birbirini desteklemesi gerektiğini ifade eden Yavuz, dijital altyapının önümüzdeki dönemde en önemli odak noktası haline geleceğini sözlerine ekledi. Son yıllarda artan bir ivme ile gelişen dijitalleşmenin pandemi dönemi ile bambaşka bir noktaya geldiğini belirten Yavuz, “Pandemi dönemi dijitalleşmenin beklenenden çok daha hızlı olmasına sebep oldu. Bu dönemde kazanılan yeni alışkanlıklar vazgeçilmez bir noktada ve artık eskiye dönüş pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle turizmin de buna ayak uydurması son derece önemli. Dijital altyapıyı geliştirmek, turizmde kullanılabilecek mobil uygulamalar, yenilikçi fikirler ve start up’lar çok değerli olacak.” diyerek sosyal medyanın doğru kullanımının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Geçmiş, günümüz ve gelecek için üç fidan

Skal İstanbul Başkanı Ayşe Önen, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederek toplantıya konuşmacı olarak katılarak değerli bilgiler paylaşan Özgül Özkan Yavuz’a, Hatay Turizm Ormanı’na Geçmişi, Günümüzü ve Geleceği sembolize etmesi amacıyla yapılan üç fidan bağışının sertifikasını takdim etti.

yilmazparlar@yahoo.com

Bir cevap yazın