Pts. Nis 15th, 2024

Sokak Sokak Tarihi Miras İstanbul

İstanbul Ticaret Odasında , 7 Haziran 2023 Çarşamba günü  “Tarihi Miras İstanbul” Kitabın lansmanı yapıldı. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Fatih Sultan Mehmed’in fethinden itibaren günümüze  kültürel mirasın değişimlerini içeren mükemmel araştırma ile ortaya çıkan  “Tarihi Miras İstanbul” kitabı bilgi kaynağımıza kazandırdı.


Kültür ve sanat, sürdürülebilir ve alternatif bir ekonomi için başla ma noktasıdır. Kültürel sermaye eğitim, kültürel miras ve yaratıcılıktan beslenir. Kültürel sermaye tek başına ülkenin kalkınması için yeterli değildir ancak ülkenin sahip olduğu fiziki ve beşeri sermayenin daha akılcı ve verimli kullanılmasına olanak vererek ekonomide katma değer yaratır. Kültürel sermaye ve kültürel miras toplumsal bütünleşme, kimlik oluşturma ve dayanışma için önem arz eder. Kültürel sermaye birikiminin sosyal refahı arttırıcı etkisi olduğu kadar ülke ekonomisi için istihdam ve gelir arttırıcı etkisi de vardır. Kültürel yatırımlar çoğaltan etkisi ile ekonomideki diğer sektörler ile etkileşimde bulunurlar.

İstanbul Ticaret Odasındaki tanıtım toplantısına Meclis üyeleri İTO Yönetim Kurul üyeleri yoğun basın mensubları katıldı.İTO Başkan  Yardımcısı Mehmet Develioğlu, yaptığı açılış konuşmasında, “Çok farklı din ve kültürden insanı aynı anda bünyesinde barındıran İstanbul’un bu ruh iklimi, Türklerin inşa ettiği medrese, kütüphane, mescit, cami ve külliyelerle yeniden şekillendi. İktisadi hayatı düzenleyen çarşı, bedesten, arasta gibi yapıların yanı sıra yaşamın her anına canlılık katan çeşme, kule, saat kulesi, dergah, tekke ve mezarlıklar ise şehirdeki silinmez İslam nakışları oldu.” dedi.

.com

Kitabın editörü Nazan Öçalır, “Roma medeniyeti üzerine Müslüman bir kent kurmayı hayal eden Fatih’ten günümüze kadar inşa edilen yapılardan geriye ne kaldı diye düşündük. 50 bin nüfusun yaşadığı, sur içi, tarihi yarımada ve Galata’dan oluşan İstanbul’un ilk yerleşim yerlerinden, günümüzde nüfusu 20 milyonu aşan 39 ilçeye yayılarak yapılaşan bir İstanbul’a dönüştük. Bu arada kültürel mirasımız ne oldu? Nasıl korunuyor? Neleri koruyup neleri koruyamıyoruz? Kaybolan mahalleler, sivil mimari… Bundan yüz yıl sonra geriye dönüp bakanlar ’21.Yüzyılın İstanbul’u’ diyerek bu eserdeki fotoğrafları görecek. İstanbul’un fethiyle başlayan Osmanlı Dönemindeki klasik yapıların yanı sıra Lale Devri, Batılaşma Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’nin irdelendiği kitapta, İstanbul’da çıkan büyük yangınlar ve depremlerle sosyal, kültürel yaşam, üretim, ticaret, zanaat, sanayi, haberleşme, ulaşım, doğa ve mimari konuları ele alındı.” Bilgileri verdi.

 yilmazparlar@yahoo.com