Çar. Haz 19th, 2024Gürkan Boztepe’nin Başkanlığını yaptığı Gastronomi Turizmi Derneği  (GTD) üyeleri, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde, 31 ocak -3 şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen 23. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı  “Parlayan Yıldız Gastronomi” konulu panelinde bulunarak, Turizme hizmet için tek vücut olduklarını gösterdiler.


Yoğun ilgi gören panelin moderatörlüğünü GTD Başkanı Gürkan Boztepe üstlendi. Farklı disiplinlerden ve sektörel uzman panelistler; Dilara Koçak, Ali Akgün, Ebru Nurluoğlu, Cem karakuş gibi isimler sunduğu bir dizi sunum, gastronomi turizm sektörünün talep ettiği mevcut ve gelecekteki bilgi ve becerileri ele aldı. 

Uygarlık tarihinin izlerine Türk tatlarında, lezzetlerinde, ilahilerinde, ninnilerinde rastlamak mümkün. Zengin, orijinal, benzersiz, kendine has özellikleri bulunan, çok renkli, böyle bir kültürel sermaye zenginlik, asılı kalmamalı tanıtılmalı. İşte bu amaçla Gastronomi Turizm Derneği (GTD) varlık gösteriyor.

Türk mutfağının kültürel miras olarak geleceğe taşınması ile birlikde yerel kültür zenginlerin tanıtılması ve turizme kazandırılması amacı ile Türk Turizmine hizmet vermek hedefli Gastronomi Turizm Derneği (GTD), gastronomik unsurların turistik destinasyonlara değer katan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu panelin görünmeyen ana teması, İş Yaratma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda girişimciliğin teşviki olduğudur. Gastronomi turizminin iş yaratılmasına ve girişimciliği teşvik etmeye katkısı yadsınamaz. Bu turizmin muazzam bir istihdam kaynağı olması ve bunun çarpan etkisinin gastronomi gibi diğer sektörler üzerinde etkisi olduğu gerçeğinden kaynaklanıyor.


Turizm, kalkınma düzeyine bakılmaksızın, bir ülkenin ve kültürünün istihdamına ve uluslararası takdirine katkıda bulunan GSYİH’ya önemli bir katkıdır. Turizm, ülkelerdeki diğer ürün ve hizmetler için artan talepler için itici güç olarak hizmet verebilir ve tedarik zincirinde kalitenin iyileştirilmesini ve  ilgili değer yaratılmasını tetikleyebilir.
GTD’nin bu değerli çalışmaları, yüksek kaliteli gastronomi turizmin uluslararası çapta olması çabalarının yanı sıra girişimciliği teşvik etmek için gerekli çerçevenin oluşturulmasındaki en son gelişmeler, farklı ekosistemleri, gastronomi turizminin değer zincirinin bir parçası olan girişimlerle birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Gastro-turistlerin taleplerini karşılamak için gereken yetkinliklere ışık tutmasının yanı sıra, girişimciliği teşvik eden, yeni başlayanları birbirine bağlayan ve dezavantajlı grupları işgücü piyasasına daha iyi entegre eden ortamların oluşturulmasını da teşvik edecektir.
Ayrıca, sektörün dijitalleşmesi sosyal  medya kullanımı gibi konular yer alan panelde yeni fırsatları analiz etme bilgilerine sahip kılmak, birlikde deneyim alışverişini teşvik etmek, iyi uygulamaları belirlemek ve turizm gelişiminin bir faktörü olarak gastronomi turizmini teşvik etmek amacı oluşturuldu.

Gastronomide israfın önlenmesi, gastronomi turizmin insan mutluluğuna katkısının konuşulduğu panelde yemeklerin tüketimdeki bilinen yanlışları-doğruları konuşuldu. Doğrular doğrultusunda, bir yerin kültürünü ve yaşam tarzını tanımak için önemli bir unsur haline gelen, bölge genelinde istihdam yaratmaya ve yeni fırsatların yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma yeteneği olan turizmin parlayan yıldızı gastronomi turizmin önü açıldı.

Turizmin somut olmayan kültürel miras olarak potansiyelinden, henüz kullanılmadığı için üzüntü duyulan Gastronomi Turizmini istenilen seviyelere çıkarmaya hedefli GTD Başkanı Gürkan Boztepe, hepimizn aynı gemide olduğumuzu hatırlatarak, sektöre doğrudan ilişkili kurumların temsicilerine ve başkanlarına da söz vererek son derece hiperaktif bilgi içeren panel gerçekleştirdi.

Gürkan Boztepe’nin Başkanlığını yaptığı Gastronomi Turizmi Derneğinin, 2019’da San Sebastian’da gerçekleşecek olan UNWTO Dünya Gıda Turizmi Forumunun, gelecek yıllarda ülkemizde yapılması için, emek sarfedeceği ve başaracağı inancındayız.

yilmazparlar@yahoo.com

Bir cevap yazın