Cum. Tem 12th, 2024

Gündelik hayatın her detayına dikkat etmesiyle travma deneyimini idrak eden çağdaş sanatçıların, tarihin kişisel olmayan yorumuyla “Hafıza” kategorisine geldiğini söylenebilir.

Çağdaş sanat bağlamında özel olan bellek teması

Tarihten farklı olarak, bellek, hatta bir kuşağın genel belleği bile bir bireyin deneyimiyle ilgilenir ve sanatta önemli bir faktör haline gelen ve sıradan insan kaderini belgeleme görevini belirleyen belleğin bu özelliğidir. 

Direktörlüğünü, Ruanda Fahri Konsolosu Zeynep Bora’nın yaptığı Summart Sanat Galeri yine muhteşem eserlere ev sahipliği yaptı.

Öncesinde pek çok solo ve karma sergilerde eserlerini sanatseverlerle buluşturan, akademisyen sanatçı Ahmet Aydın Atmaca “Hafıza Kalıntıları” temasıyla  heykel ve desen resimlerden oluşan kişisel sergisini Summart galeride açtı.

Desen resimlerdeki kompozisyonlar hayali figürler,

Paradoksal veya aykırı olmayan düşünceye sahip insanların, yer zaman mefhumu olmadan birbirleri ile olan bağlantıyı görüyoruz. İnsanların ve uzantısı olan iletişimi zihinsel bir arşiv gibi düşünülürken, toplumların bellekleri de kültürel bir arşiv gibi düşünülebilir. Modern insanın eylemine geliştirilen düşüncenin ortak paydada buluşmaları ana öğe olarak değerlendik.

Estetik açıdan nötr gibi görünen özel ayırt edici işaretleri olmayan, ancak öyle bağlam içinde sunulan eserler duygu çeşitliği olarak algılanıyor ayrı ifadeleri taşıyor.

İnsanlar, bilinmeyen, isimsiz, hafızaya karşı tutumu, söylenenle söylenmeyen arasındaki, yaşanmış deneyim ile onun arasındaki boşlukta bir şey olarak şekillendiği geçmişle bugün arasında kurulan bir köprü gibi aracı işlevi gören anlamını çıkarıyoruz.

Solo sergi 30 Nisan 2022 tarihine kadar Summart Galeride ziyaret edilebilir.

yilmazparlar@yahoo.com

Bir cevap yazın