Cum. Tem 12th, 2024

Sınırları Aşan Sağlık Hizmetleri…


Son yıllarda sağlık turizmi, küresel düzeyde önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Sağlık turizmi, Medikal ve Termal kaynaklarla hastaların kaliteli sağlık hizmetleri almak için sınırları aşıp farklı ülkeleri tercih ettiği bir alanı kapsar. Bu eğilim, genellikle yüksek kaliteli sağlık hizmetleri, erişilebilir fiyatlar ve turistik deneyimi birleştiren bir çekim merkezi haline gelmiştir.


Sağlık turizmi, genellikle estetik cerrahi, diş tedavileri, organ nakilleri, fertilite tedavileri ve alternatif tıp gibi çeşitli sağlık hizmetlerini kapsar. Hastalar, uluslararası standartlara uygun tesislerde deneyimli sağlık profesyonellerinden hizmet almayı tercih ederler.

Bu sektör, hem hastalar hem de sağlık kuruluşları için bir dizi avantaj sunmaktadır. Hastalar, evlerinden uzakta yüksek standartlarda tedavi almanın yanı sıra, tedavi maliyetlerinde tasarruf sağlayabilirler. Aynı zamanda, sağlık kuruluşları da uluslararası hasta akını sayesinde gelirlerini artırabilir ve küresel düzeyde tanınırlık kazanabilirler.

Sakarya’nın Sağlık Turizmi Potansiyeli, Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar,

Sakarya, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve termal kaynaklarıyla Türkiye’nin sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Sağlık turizminin tanıtımı ve pazarlaması için etkili stratejiler geliştirilmesi, bölgenin bu alandaki potansiyelini daha da artırması için Sakarya Turizm il müdürlüğünce Sakarya Sağlık Turizm Çalıştayı düzenledi.

Termal Kaynaklar ve Spa Hizmetleri 

Sakarya’nın eşsiz termal kaynaklarıyla ve doğadan gelen şifanın spa hizmetleriyle, sağlık turistlerini çekmek hedefindeki çalıştayın sunuculuğu üstlenen Sema Bekçi mükemmel moderatörlük görevini de yürüttü.

Termal otelleriyle, modern sağlık tesisleri ve uzman kadrosuyla, bölgeyi sağlık turizmi için ideal kılan Sakarya’nın Sağlık Turizm Çalıştayına Sakarya kültür ve turizm il müdürü Süleyman Acar, Sakarya vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Muhsin Çatmadım, Sakarya üniversitesi rektörü Prof Dr Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Satso Y.K. Başkanı A. Akgün Altuğ

Ustas çalışanları, Belediye Başkanları başta olmak üzere çok sayıda akademisyenler, iş insanları, medikal doktorlar katıldılar. 

Protokol açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda doğanın sunduğu şifa ile zenginleştirilen bir deneyim ön plana çıkması, tarihin, kültürün, sağlıkla buluşması özetle Sakarya’nın tarihi ve kültürel mirası, sağlık turizmiyle birleştirilerek, turistlere hem şifa hem de tarih dolu bir deneyim sunulabilmesi vurgulandı.

Ajans Penna Kurucusu A. Çağatay Sayışman, çalıştayın teknik hizmetlerini ses düzenlerini, çalıştayda fikir sunanların kayıtlarını vs. kusursuz yürütdü. Duayen Yönetim Danışmanı, Girişimci Mentoru, Eğitmen, Stratejist Dr. Ş. Naci Adalılar Baş raportörlük görevi üstlendi. 

Çalıştay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası binasında 5 Toplantı salonunda 5 ana başlık altında yapıldı.

1.Sağlık Turizminde Tanıtım Ve Pazarlama; Moderatörü Düzce Üniversitesi Dr. Fuat Yalman. 

2.Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat Ve Etik İlkeler; Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç 

3.Sağlık Turizminde Sakarya’da İnsan Kaynakları; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Çevirme 

4.Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Hizmetler; Moderatörü Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Akbolat 

5.Sakarya’da Destinasyon Yönetimi Ve Paydaşlar Arası İlişkiler;   Moderatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Didar Sarı Çallı.


Tüm konular masaya yatırıldı

Sağlık turizmin beraberinde bazı sorunları da dile getirildi. Dil bariyerleri, kültürel farklılıklar ve uzun seyahat süreçleri gibi zorluklar, hastalar ve sağlık kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu zorlaştırması, Ayrıca, bazı durumlarda tedavi sonrası takip sorunların ortaya çıkabileceği gibi.

Sağlık turizmi, sınırları aşan bir sektör olma özelliği taşırken, dikkatlice yönetilmesi ve düzenlenmesi gereken bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu, hem hastaların güvenliğini hem de sağlık sektöründeki uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlamalıdır.

Tüm alınan sonuçlar yapılan son oturumda moderatörler tarafından ifade edildi, sonuç bildirgesinin ilgili makamlara iletileceği açıklandı.

yilmazparlar@yahoo.com