Çar. Haz 19th, 2024

 


Yazı Özeti;

Medikal Turizmin Amaçları:

Medikal turizm, sağlığı iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir ve tedavi, rehabilitasyon, önleyici valeolojik ve animasyon-eğlence gibi çeşitli bileşenleri içerir.

Sağlık turizmi, sağlığın korunması ve rekreasyonunu amaçlar.

Farklı Tanımlamalar ve Yaklaşımlar:

Farklı ülkelerde, medikal turizmin tanımlanması ve anlamı farklılık gösterir.

Avrupa’da, medikal turizm bazen dinlenme ve eğlence ile birleşen sağlık programlarını içerirken, Alman balneoloji okulu daha çok yer değiştirmek ve sağlık programlarına özel ödeme yapmak olarak tanımlar.

Medikal Turizmin Tanımı ve Eğilimler:

Medikal turizm, insanların kalıcı ikamet yerlerini değiştirerek sağlık programlarına katıldığı bir dizi bağlantı ve olgudur.

Dünyada sağlık turizmine olan ilgi, hızlı yaşam temposu, stres, çevresel durum gibi faktörlere bağlı olarak artmaktadır.

Medikal Turizmin Belirleyici Faktörleri:

Kalış süresi, kalış ve tedavi masrafları, yaş faktörü medikal turizmin belirleyici unsurlarıdır.

Tatil yerlerine seyahat motivasyonu, doğal faktörlerin iyileştirici özellikleri ile ilgili olarak değişmez.

Sağlık Turizmi Pazarındaki Değişimler:

Geleneksel sanatoryum tatil köyleri, geniş bir tüketici kitlesi için tasarlanmış çok işlevli sağlık merkezlerine dönüşmektedir.

Sağlık turizmi pazarında önemli değişiklikler gözlenmektedir, yaşlılar için tedavi ve dinlenme yerlerinden daha geniş bir kitleye hitap eden sağlık merkezlerine doğru bir eğilim vardır.

Sağlık Turizm-2

Medikal turizm, sağlığı iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir ve sanatoryumlarda ve tatil köylerinde kalmayı içerir. “Tedavi”nin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen yolcu sınıflandırmasında da ayrıca belirtilmektedir.

Sağlık turizmi sağlığın korunmasını ve rekreasyonunu amaçlar. Daha uzun seyahat, ziyaret edilen daha az şehir ve tek bir yerde daha uzun süre kalma ile karakterize edilir. Boş zaman ve eğlence ile birlikte “dinlenme” amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen gezginlerin sınıflandırılmasında mevcuttur.

Medikal turizmin incelenmesine yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu durumda, aşağıdaki bileşenler kullanılır: tedavi ve profilaktik, rehabilitasyon, önleyici valeolojik ve animasyon-eğlence. Ve eğer ilk üçüne doğal şifa kaynaklarının kullanımına dayalı tıbbi (tedavi) hizmetler hakimse, o zaman sonuncusu bir eğlence ve eğlence hizmetidir.

Tarihsel olarak, çoğu ülkede (İtalya, Fransa, ABD, vs.), Alman balneoloji okulu olarak adlandırılan ülkeler (Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Rusya) haricinde, medikal turizm aşağıdakilere göre belirlenir: gezinin ana nedeni – dinlenme ve dinlenme kombinasyonu . Aynı zamanda, tıbbi yön arka plana itilir. Örneğin, Avrupa Kaplıca Derneği medikal turizmi, bireyin sağlığının ve fiziksel gelişiminin desteklenmesini etkileyen ve bir kişinin kalıcı ikamet yeri dışına taşınmasıyla ilişkilendirilen aktif bir tatil olarak tanımlamaktadır.

Buna karşılık, Avrupa Turizm Bilim Uzmanları Derneği, Avusturyalı bilim adamı tarafından önerilen medikal turizm tanımını kullanıyor. Richter: “Sağlık turizmi, dinlenme ve eğlence ile bireysel, müşteri odaklı sağlık programlarının bir birleşimidir.”

Almanya, sözde Alman balneoloji okulunun doğum yeri olduğu için, Alman bilim adamlarının medikal turizm tanımına yaklaşımları yukarıda belirtilenlerden önemli ölçüde farklıdır. Alman bilim adamı, medikal turizmi, yerel turistlerin ve diğer ülkelerden gelen turistlerin kalıcı ikamet yerlerini değiştirirken balneolojik ve diğer tatil yerlerini ziyaret etmeleri ve onlara kişisel sorumlulukları altında ve kural olarak özel ödeme yaparak sağlık programları sağlamaları olarak tanımlamaktadır.

Medikal turizmin Avrupa’daki modern araştırmacılar tarafından kullanılan ana tanımı, İsviçreli bilim adamı tarafından verilen tanımdır: “Medikal turizm, insanların gelişmek, istikrar kazanmak için kalıcı ikamet yerlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan bir dizi bağlantı ve olgudur. ve bulundukları yer aynı zamanda kalıcı bir ikamet veya çalışma yeri olmayan, sağlığı iyileştirici ve tedavi edici nitelikte öngörülen eylemlerin etkisi altında fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın restorasyonu durumunda.

Yerli uzmanların medikal turizmi tanımlama konusundaki yaklaşımlarını inceleyecek olursak, bunların eğlenceli bir yönü yok.  Medikal turizmi, sanatoryum ve resort endüstrisinin çalışmalarının organizasyonunu seyahat teknolojisi açısından ele alan balneolojinin yeni bir bölümü olarak tanımlamaktadır.

“Medikal turizm” kavramı ile birlikte “medikal ve sağlık turizmi” ile “tatil turizmi” kavramları da ayırt edilmektedir. Ülkemizde tedavi amaçlı gezilerin tatil köyleri ve rehabilitasyon merkezleri ziyaretine indirgenmesi nedeniyle “tatil turizmi” kavramı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tedavi edici ve önleyici tedbirlerin büyük ölçüde gelişmesi sağlık turizminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Medikal turizmi, ana motivasyonu vücudun muayenesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yanı sıra kalıcı olmayan alanlarda hastalıkların önlenmesi olan, insanların seyahatleri ve konaklamaları sırasında ortaya çıkan bir dizi ilişki ve olgu olarak tanımlamaktadır. ikamet yeri ve bir kişinin tedavisi ve iyileşmesi için gerekli doğal, maddi ve insan kaynaklarına sahip olmak.

Daha sıklıkla, rekreasyon, iyileşme ve tedavi amaçlı gezilerin yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal gücün restorasyonu ve gelişimini birleştiren rekreasyon turizmi ayırt edilir. Rekreasyon, sanatoryum tedavisi ve turizm dahil olmak üzere her türlü rekreasyonu kapsar.

İnsan üretici güçlerinin (fiziksel, entelektüel ve duygusal) genişletilmiş yeniden üretimiyle ilişkili coğrafi yönleri analiz ederken, bu tür turizmle ilişkili bölgeleri ve yerleri belirlemeye yardımcı olacak “medikal ve sağlık turizmi” kavramı kullanılmalıdır. , yani basit telafi edici ve telafi edici uzatılmış iyileşme için bölgeler ve yerler.

Basit bir telafi edici dinlenme veya kısa süreli dinlenme için parklar ve orman parkları, müzeler ve stadyumlar, rekreasyon alanları kullanılabilir. Telafi edici uzun süreli iyileşme veya uzun süreli dinlenme için tatil yerleri, sanatoryumlar, moteller, kamp alanları, tatil köyleri kullanılır.

Dünyada sağlık turizmine artan bir ilgi var. Hızlanan yaşam temposu, çoklu stresli durumlar, bilgi akışının büyümesi, çoğu ülkede olumsuz çevresel durum insanları bu tür turizme yöneltiyor. Tıbbi seyahat, vatandaşlarının sağlıklarını iyileştirmek için şifalı suları ve elverişli iklimleri kullandığı eski Yunanistan ve Roma ile ilişkili uzun bir geçmişe sahiptir. Zaten çok sonra, 18-19 yüzyıllarda, suya girmek moda olur. İnsanlar giderek artan bir şekilde şifalı su kaynaklarına tedavi amaçlı değil, rahatlama amaçlı gelmeye başladılar. Antik çağlarda olduğu gibi, sulara seyahat edenler yeterli imkâna sahip insanlardı.

Tatil yerlerine seyahat etme motivasyonu yıllar içinde değişmez. Hem hasta hem de sağlıklı, ancak sadece dinlenmek isteyenler, doğal faktörlerin iyileştirici özellikleri ile tatil yerlerine çekiliyor.

Medikal turizm aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir:

– Kalış süresi. Tedavi, çare ve hastalık türünden bağımsız olarak en az üç hafta sürmelidir, ancak o zaman iyileştirici bir etki elde edilir;

-Kalış ve tedavi masrafları. Genellikle tatil yerlerinde tedavi pahalıdır, bu nedenle bu tür turizm, bireysel bir konaklama ve tedavi programı sipariş eden varlıklı müşteriler için tasarlanmıştır;

– Yaş faktörü. İstatistiklerin gösterdiği gibi, daha büyük yaş grubundaki insanlar ve bazen çocuklar tatil yerlerine daha sık giderler. Her ne kadar son zamanlarda rahatsızlıkları olan orta yaşlı insanlar tatil köylerini tercih ediyor. Seçim, belirli bir hastalığın tedavisinde uzmanlaşmış tatil köyleri ile vücut üzerinde genel bir güçlendirici etkiye sahip olan ve iyileşmeye ve stresten kurtulmaya katkıda bulunan karma tipteki kaplıcalar arasında yapılır.

Sağlık turizmi pazarı önemli değişimler geçiriyor. Geleneksel sanatoryum tatil köyleri, yaşlılar için bir tedavi ve dinlenme yeri olmaktan çıkar ve geniş bir tüketici kitlesi için tasarlanmış çok işlevli sağlık merkezleri haline gelir.

yilmazparlar@yahoo.com

SESLİ HABER