Cum. Tem 12th, 2024

Tatil köyleri sağlık turizmi

Yazı Özeti; , Tatil köyleri doğal kaynaklara sahip alanlar olarak tanımlanmakta ve bu doğal kaynakların terapötik, profilaktik ve eğlence amaçlı kullanımına yönelik kurumlar içermektedir. Tatil köylerinde bulunan kurumlar arasında sanatoryumlar, dinlenme evleri, pansiyonlar, resort poliklinikler, resort oteller ve medikal oteller yer almaktadır.

Bu tatil tesislerinde kullanılan doğal şifa faktörleri arasında balneoterapi, çamur terapisi ve iklim faktörleri bulunmaktadır. Balneoterapi tesislerinde doğal maden suları önemli bir role sahiptir ve çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir. Çamur tatil köyleri ise terapötik çamur peloidlerinin kullanıldığı ve özellikle eklem patolojisi, sinir sistemi ve jinekolojik hastalıkların tedavisinde endikedir.

Metinde, tatil köylerinin modern dönüşümünün nedenleri de açıklanmıştır. Sağlığı iyileştirici hizmetlere olan talebin artması ve belediyelerden ve devletten gelen geleneksel desteklerin azalması, tatil köylerini çeşitlendirmeye ve yeni müşteri segmentlerine yönelik hizmetler sunmaya yönlendirmiştir. Bu nedenle, tatil köyleri sağlıklı yaşam tarzını benimseyen, stresten kurtulma programlarına ilgi gösteren orta yaşlı insanları hedefleyerek sağlık turizminde önemli bir rol oynamaktadır.

Tatil köyleri sağlık turizmindeki talep değişimine adapte olmuş ve çeşitli terapötik, rekreasyonel ve gençleştirme hizmetleri sunarak müşteri çeşitliliğini artırmıştır.

Tatil köyleri sağlık turizmi -Sağlık Turizm -3

Tatil köylerin, sağlığı geliştirme ve medikal turizmi geliştirmedeki ve insan sağlığının iyileştirilmesindeki rolü

Tatil köyleri, tedavi ve rekreasyon için doğal kaynaklara sahip alanları; elverişli iklim, pitoresk manzara, şifalı maden suları, kaynakları, terapötik çamur birikintileri vs. olmasıdır.

Kurumlar, yapılar, bu doğal kaynakların terapötik ve profilaktik ve eğlence amaçlı kullanımına yönelik cihazları bulundurmasıdır..

Tatil köylerindeki başlıca kurum türleri sanatoryumlar, dinlenme evleri, pansiyonlar, resort poliklinikler, resort oteller ve medikal otellerdir.

Tatil tesisleri ve cihazları arasında pompa odaları, içme galerileri, balneolojik tesisler, çamur banyoları, iklim pavyonları, plajlar vs.. olduğu doğal şifa faktörlerine bağlı olarak, bunların üç ana türü vardır: Balneoterapi, çamur ve iklim. Birçok tatil beldesinin birkaç doğal şifa faktörü vardır ve geçişli olduklarından, ara bir pozisyonda yer alarak sırasıyla balneo-çamur, balneo-iklimsel, iklim-çamur vs. veya iklim ve maden suları, üç türden herhangi birine atanamazlar. Bu tür tatil köyleri Avrupa’da nispeten yaygındır ve artan sayıda turisti çekmektedir.

Balneolojik veya balneoterapötik tesislerde Ana doğal şifa faktörü doğal maden sularıdır. Harici banyo, havuz ve dahili içme, soluma vs. tüketimler için tavsiye edilirler.

Maden suları birçok hastalıktan kurtulmaya yardımcı olur. Balneolojik tesislere gelen hastalar arasında gastrointestinal sistem, kardiyovasküler ve sinir sistemi, kas-iskelet sistemi vs. Geleneksel ilaçların etkileriyle karşılaştırılabilir sonuçlar verir, ancak ilaç alırken kaçınılmaz olan yan etkileri ortadan kaldırır, remisyon süresini uzatır, sonraki alevlenme olasılığını ve şiddetini azaltır.

Başka bir tatil yeri türü – çamur tatil köyleri – iklim, doğal maden suları ile birlikte ana veya ana şifa faktörlerinden biri olarak kullanılan terapötik çamur peloidler birikintilerine bağlıdır.

Çamur tedavisi, esas olarak eklemlerin patolojisi, travmatik kökenli sinir sistemi ve ayrıca jinekolojik ve diğer bazı hastalıklar için endikedir. Modern yöntemler ve ileri teknolojiler sayesinde çamur terapisi, tıbbi yardıma ihtiyacı olan turistler arasında çamur tatil yerlerinin artan popülaritesine katkıda bulunan yüksek tıbbi sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Tatil merkezlerinin modern dönüşümleri iki koşuldan kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce, sağlığı iyileştirici hizmetlere olan talebin doğası değişiyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı revaçta ve tüm dünyada formda kalmak isteyen ve stresten kurtulma programlarına ihtiyaç duyan giderek artan sayıda insan var.

Temel olarak, bunlar aktif rekreasyonu tercih eden ve genellikle zamanları sınırlı olan orta yaşlı insanlardır. Pek çok uzmana göre, bu tür tüketiciler sağlık merkezlerinin ana müşterileri olacak ve 21. yüzyılda sağlık turizminin refahının garantisi olacaktır.

Tatil yerlerinin yeniden yönlendirilmesinin ikinci nedeni, mali destek de dahil olmak üzere belediyelerden ve devletten gelen geleneksel desteklerinin azalıyor olmasıdır. Sağlık merkezleri, tüketici pazarının yeni segmentlerine girmek ve ek müşteriler çekmek için ürünlerini çeşitlendirmek zorunda kalıyor.

Terapötik işlevi koruyan tatil köyleri, hastaların kalış programını çeşitlendirir ve kültürel etkinlikler düzenler. Çok çeşitli sağlıklı yaşam ve gençleştirme hizmetleri sunarlar. Son zamanlarda talasoterapi (deniz ve terapi) sahil otellerinde çok popüler olmuştur. Deniz iklimi ile tedavi ve güneşlenme ile birlikte banyo, Anti-selülit, Fito-Güzellik-Gençleştirme programları da yüksek talep görmektedir.

yilmazparlar@yahoo.com