Pts. Nis 15th, 2024

 Venedik

Venedik, muhteşem mimarisi ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Şehrin simgelerinden biri olan San Marco Katedrali, efsanelerle ve tarihi olaylarla bezeli bir geçmişe sahiptir. Aziz Mark’ın koruyucu azizi olarak kabul edilen katedral, Venedik’in kamusal yaşamının merkezlerinden biridir. Bizans etkisindeki mimarisi ve muhteşem mozaikleriyle görkemli bir yapı olan katedral, Venedik’in tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur.

Katedralin içinde, Eski ve Yeni Ahit temalarını işleyen altın mozaikler bulunmaktadır. Bu mozaikler, İsa’nın hayatından sahneleri ve Venedik’in azizlerinin imgelerini içerir. Ayrıca, katedralin hazinesi, antik dönemlerden kalma birçok değerli eseri barındırmaktadır. Bu eserler arasında Bizans’tan getirilen ganimetler, İstanbul’dan taşınan ve katedralde sergilenen önemli parçalar bulunmaktadır.

Venedik’in tarihi mirasını yansıtan San Marco Katedrali, ziyaretçiler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Şehrin simgelerinden biri olan katedral, Venedik’in kültürel ve dini yaşamının merkezi olmaya devam etmektedir.

 Venedik’te Bulunan San Marco Katedrali ve Tarihi Hazinesi

Akdeniz’in orta kesiminde bir Güney Avrupa ülke İtalya, Apennine Yarımadası’nı, Sicilya adalarını, Sardunya’yı ve birkaç küçük adayı işgal eder. İtalya’da Başlıca şehirler Başkent Roma, Milano, Napoli, Cenova, Floransa ve Venedik’tir. Geçmişte İtalya’daki birçok şehir “şehir cumhuriyetleriydi”. Öncelikle bunlar Floransa, Venedik ve Cenova.

İtalya şehirleri ;kuzey ve güney, büyük ve küçük, gürültülü alışveriş ve sanayi merkezleri, atıl müze şehirleri, her birinin kendi karakteri ve kendine özgü görünümü vardır. İtalya’da, diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla, her şehrin feodal dönemden ve hatta bazen daha eski zamanlardan korunan mimari gelişiminin tarihsel gelenekleri hissedilir.

Venedik Coğrafya Konumu

Venedik, kuzey İtalya’nın diğer büyük şehirleri olan Milano ve Torino ile birlikte Podana Ovası’nda yer almaktadır. Bu ova, Alpler ve Apenninler’in dağ sistemleri arasında geniş bir tektonik çöküntü alanında oluşturulmuştur.

Venedik, dünyanın en muhteşem ve su üzerine inşa edilmiş tek şehridir. Venedik, seyyahın gözüne deniz ve kara sınırında beliren güzel bir görüntü gibi görünür.

Sütunlar üzerine inşa edilen şehir, eski bir gravürde olduğu gibi, şeffaf havada lagünün üzerinde yüzüyor veya yağmur ağının arasından görünüyor gibi görünüyor. Venedik, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri, kanallarının cazibesinin, denizden gelen serin esintinin tadını çıkarmaya, büyük sanatçılar ve mimarlar tarafından yaratılan şaheserleriyle tanışmaya davet ediyor.

Venedik’in ana “caddesi” olan Büyük Kanal’dan ayrılan 160 kanalla birbirine bağlanan 118 adada bulunuyor. Tüm bu adalar sistemi, Venedik Körfezi’nden dar ve uzun adalarla çitle çevrilidir ve ana karaya, yolların ve demiryollarının geçtiği iki ve dört kilometrelik köprülerle bağlanır. paralel. Her ikisi de şehrin girişinde sona eriyor

Venedik, dünyada metronun, troleybüsün, otobüsün, taksinin olmadığı tek şehirdir. Turistler için egzotik Venedik gondollarıdır

Venedik’in tarihi merkezi San Marco Katedrali

 Evangelist Mark, Venedik’in koruyucu azizi olarak kabul edilir. Efsane, Aziz Mark’ın (San Marco) bir zamanlar Hıristiyanlığı vaaz ettiği Aquileia’dan döndüğünü ve bir fırtınaya yakalanıp Venedik lagününün adalarından birinde durmak zorunda kaldığını söyler. Bir rüyada Mark’a bir melek göründü ve burada huzur bulacağını duyurdu. Meleğin söylediği sözler daha sonra Venedik Cumhuriyeti’nin bayrağına yazıldı

 Aziz Mark Katedrali

 San Marco Katedrali, Venedik’teki kamusal yaşamın da merkeziydi. En önemli devlet törenleri burada yapılırdı. Burada Venedik Cumhuriyeti’nin dükaları kutsandı, burada Venedik deniz komutanları ve condottieri güçlerinin işaretlerini aldılar, burada şehir çapında dualar ve kutlamalar yapıldı.

 Marco Katedrali de dahil olmak üzere birçok Venedik binasında Bizans etkisi göze çarpmaktadır. Katedralin yapımında İstanbul’da bulunan ve günümüze ulaşamayan Oniki Havariler Kilisesi model alınmıştır. San Marco tapınağının tüm inşaatı Bizans’tır. Bu, yüksek kasnaklar üzerinde beş kubbe ile tepesinde çapraz kubbeli bir tapınaktır. Katedral kuzeyden ve batıdan bir galeri ile çevrilidir, güneyden Zen şapeli ve vaftizhane ile bitişiktir.

San Marco Katedrali tuğladan inşa edilmiştir, ancak orijinal duvarları, daha sonraki zamanların mermer kaplaması ve muhteşem süslemeleri altında artık görünmemektedir. Katedralin cepheleri mozaikler, heykeller, sütunlar ve oymalarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Katedralin ön cephesindeki mozaikler arasında Kıyamet kompozisyonu ve St. Mark’ın kalıntılarının kaçırılıp Venedik’e teslim edilmesinin öyküsünü anlatan sahneler göze çarpıyor.

Katedral, ustalıkla mermerden yapılmış ve muhteşem en iyi taş oymalarıyla dikkat çeken gotik bir kornişle taçlandırılmıştı.

 Katedralin köşelerinden birinin üzerinde, 4. yüzyılda koyu kırmızı porfirden oyulmuş heykel grubu “Dört Tetrark” yükselir. ve Venedikliler tarafından Mısır’dan çıkarıldı. Venedikliler bu kompozisyona “dört bozkır” adını verdiler. Efsane, bu heykelin, dört Sarazen tarafından üstlenilen San Marco Katedrali’nin hazinesini soymaya yönelik başarısız bir girişimin anısına dikildiğini söylüyor. “Dört Moors” un altına eski bir Venedik atasözü oyulmuştur: “Bir adam ne isterse yapabilir, ama sonuçlarını unutmamalıdır.”

Bu arada, San Marco Katedrali’nin hazinesi, çok boş olmasına rağmen günümüze kadar geldi ve antik tapınak hazinesinin bir bölümünü depolamaya devam ediyor. Venedikliler tarafından bir zamanlar Bizans’tan, Orta Doğu’dan, Mısır ve İran’dan götürülen çok sayıda ganimet ve kalıntı burada.

Tapınağın ana girişinin üzerinde, sanki bir zafer takının üzerindeymiş gibi, bronz bir quadriga yükselir. Dört nala koşan dört at. 3. yüzyılda oluşturulan bu quadriga, Yunanistan’dan Venedik’e getirildi. 

4.Yüzyılda. İstanbul’a nakledildi ve hipodromun kapılarına yerleştirildi. Ve 1204’te, istanbul’un haçlılar tarafından ele geçirilmesinden sonra, quadriga, onu Venedik’e götüren ve San Marco Katedrali’ne yerleştiren Venedik Doge Enrico Dandolo’ya bir ödül olarak gitti.

Beş giriş, anıtsal oymalı portallarla süslenmiş katedrale çıkar. Portalları süsleyen mermer kabartmaların bir kısmı Bizans’tan Venedik’e getirilmiştir. Çiçek süslemeleri ve müjde konulu hikayelerin yanı sıra burada avlanma, balık tutma sahneleri, Venedikli zanaatkarların hayatından sahneler görebilirsiniz.

Katedralin masif bronz kapılarından biri de Venedik’ten getirilmiş. Kalan dördü, Venedikli usta Bertucci tarafından 1300 civarında yapılmıştır.

İhtişamıyla dikkat çeken katedralin içi, Eski ve Yeni Ahit temaları üzerine muhteşem, parıldayan altın mozaiklerle dekore edilmiştir. Bizanslı ve Venedikli ustalar tarafından dört yüzyıl boyunca yaratılan devasa mozaik tuvaller, katedralin kubbelerini ve kemerlerini kesintisiz bir halıyla kaplıyor. Bunların toplam alanı yaklaşık 4 binmetre kare .

Venediklilerin mozaik sanatına özel bir sevgileri vardı. Başlangıçta Bizans’tan, ancak 12-14 yüzyıllardan gelen ustaları davet ettiler. becerileri Venedikli sanatçılar tarafından benimsendi ve Venedik kendi mozaik sanatı okulunu geliştirdi.

Katedralin duvarlarındaki mozaikler, İsa’nın imgesi ve on iki havarinin hayatından sahnelerle başlayıp Venedik’in tüm azizlerinin ve koruyucularının imgeleriyle biten katı bir düzende düzenlenmiştir.

En eski mozaik, Aziz Mark ve Aziz Nikolaos’un görüntüsü 9. yüzyıla kadar uzanıyor. 12.Yüzyılda. Kutsal Ruh’un havariler üzerine iniş sahnelerinin kompozisyonları yapıldı. 13.Yüzyılda. mozaik sanatı gelişmeye başlar. Bu sırada, Bizans altın arka planının korunduğu, ancak belirli bir Venedik dünya görüşünün olduğu “Gethsemane Bahçesindeki Mesih” mozaiği ortaya çıktı. Kubbenin ortasındaki “Mesih’in Göğe Yükselişi” adlı mozaik, Bizans özelliklerini korumuştur.

Kubbenin destek kemerlerinde Yeni Ahit’ten sahneler var: İsa’nın çocukluğu, yaptığı mucizeler, Çarmıha Gerilme ve Diriliş. Bu kompozisyonlardaki Venedik, renklilik ve şenlik arzusunda kendini gösterdi. Duvarlardaki mozaik ve mermerlerin güzelliği, özellikle selden sonra su atrium zemini seviyesine yükseldiğinde renklerin parlaklığında dikkat çeken zeminin süslemesi ile birleşiyor.

Merkezde, zemine kendi efsanesi de olan kırmızı bir levha gömülüdür.

Tapınağın zemini renkli mermer karolarla kaplıdır. Sütunlar ve heykellerle süslenmiş katedralin alanını geçen sunak bariyeri de çok renkli mermerlerden yapılmıştır.

Üstünde, Venedikli usta Jacopo di Marco Bennato’nun eseri, gümüşle süslenmiş devasa bir bronz haç yükseliyor.

Tapınağın sunağında Venedik’in ana tapınaklarından biri olan “Altın Sunak” bulunur. İstanbul’dan Venedik’e getirilen ve San Marco Katedrali’nde saklanan sunak, Bizans sanatının özü olan Bizans emaye işi emaye sanatının en seçkin başyapıtlarından biridir.  Sunağın merkezi, dünyaya “Ben Işığım” diyen İsa’nın görkemli figürüdür. Sunağın kapıları, altın ışıltısında Bizans imparatorlarının ve azizlerinin emaye resimleri ve çok sayıda değerli taşla süslenmiş madalyonlarla süslenmiştir

Diğer tüm Katolik kiliseleri gibi, San Marco Katedrali de var olduğu yüzyıllar boyunca şapellerle büyümüştür. Vaftizhanenin tonozları ve katedralin kendisi kesintisiz bir mozaik halıyla kaplıdır ve ortada 16. yüzyılın başında yapılmış mermer bir yazı tipi vardır. 

Ancak burada saklanan görüntülerin en ünlüsü, bir tepsi üzerinde Vaftizci Yahya’nın başı ile kırmızı cüppeli Salome figürüdür.

Sunağın yanında Isidore Şapeli var. Bu azizin kalıntılarını içeren bir lahit içerir.

Venedik’e ve katedrale ait en nadide zenginlikler uzun süredir San Marco hazinesinde tutulmaktadır.  Tüm hazineler günümüze  gelemedi.. Ama geriye kalan ilgi çekici. Ziyaretçilere 4. yüzyılda yapılmış koltuk şeklinde bir mermer kalıntı, Bizans kaseleri, kaya kristalinden yapılmış Mısır eşyaları, 13. yüzyılda Venedik’te yapılmış eşsiz bir “Meryem Ana Mağarası” gösterilecek.

Doge Sarayı’na yakın olan Aziz Mark Katedrali,  bir iç geçitle bağlanmıştır.

yilmazparlar@yahoo.com