Cum. Tem 12th, 2024

TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu “Sizi Dinliyoruz”  Toplantılarının Genel Değerlendirilmesi ve Raporun Sunulması kapsamında toplantı 24 Eylül 2022 Cumartesi günü Gren Park Bostancı Hotelde gerçekleşti.

TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Sedat Başalan yaptığı açılış konuşmasında ;Toplamda 6 adet kahvaltı programı sponsor firmalarla gerçekleştirdiklerini merkezden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, ihtisas başkanları ve denetim müdürü katılarak sorunlarını dinlediğini, bunlara çözüm arayışları içinde olduklarını söyledi.

Başkan Sedat Başalan “Bunları bir rapor haline getirdik. O gün toplantılara katılmayarak önemini sunamayan arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız da bu toplantı gündemine bu hazırlayacağımız rapora katkı sunma yapabilirler” dedi

TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu genel Sekreteri Linda Reyhanlı raporu sundu; 

 Yapılan toplantılarda acentelerimizin iletmiş olduğu talep ve sorunlar aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir. 

1. Sorunlarımızın büyük kısmını çözebilecek 1618 sayılı kanunun acente haklarını koruyan , net bir şekilde tanımını yapan ve yeni acentelerin kurulumunu zorlaştıran günümüz teknoloji ve gerçekliğiyle uyumlu haliyle bir an önce yürürlüğe girmesini sağlamak için örgütümüzün tüm imkanlarını kullanması gerektiğine dair ortak talep mevcuttur . 

2. Yüksek aidat sorunu , acentelerimiz her toplantıda bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Daha önceki yönetimin bu soruna yönelik çözümüne benzer uygulamalar yapılabilir görüşü mevcut . 

3. Kaçak acente sorunu ,  özellikle mesai saati dışında geç saatlerde veya erken saatlerde Sabiha Gökçe Havalimanında denetim yapılmadığına dair transfer firmalarımızdan şikayet alınmıştır

4. İstanbul Havalimanı’nda Acentelerimizin misafirlerini terminal dışında veya  İGA Meeting Lounge ‘ta karşılamak zorunda bırakılmasına tepki sürmektedir .

5. Havayolu servis bedeli sorunu; Havayollarının online satış kanallarındaki ücretle acenteye uyguladıkları fiyatlar arasında  neredeyse hiçbir fark yok ya da aradaki fark oldukça düşük . 

6. Özellikle Outgoing ve incoming yapan acentelerimiz ;  belli koşulları sağlaması halinde  acentelerimize yeşil pasaport hakkı tanınmasına yönelik ciddi bir çalışma yapılmasını talep etmektedirler. 

7. Daha önce yurtdışı çıkış fonu ödemeyen acente yetkililerinin yeniden yurtdışı çıkış fonu ücretinden muaf olması için gerekli çalışmanın yapılması talebi mevcuttur  

8. Pandemi döneminde olumsuz etkileri en çok yaşayan sektör olarak devlet desteğinin yetersiz olması daha sonra yaşanacak olası krizlere karşı devletimizin ve mesleki örgütümüzün sektöre kayıtsız kalacağı kaygısını arttırmıştır. Bu gibi krizlere şimdiden hazırlık yapılmasına dair çalışmalar yapılması talep edilmektedir. 

9. Otellerin acenteye ve şirketlere verdiği fiyatlar arasında  fark olmaması veya şirketlere daha düşük fiyatlar vermesi 

10. Bazı seyahat acentelerinin çok düşük fiyatlarla tur yapması (maliyetlerin de altına ) haksız rekabete neden olmaktadır. Hac-Umre’de yapılan paket tur taban fiyatının getirilmesi örneğindeki gibi  bu soruna yönelik çalışmanın yapılmasına yönelik talepte bulunuldu.  

11. Ören yeri gezilmediği halde kişi sayısına bakılmadan rehber bulundurma zorunluluğu acentelerimizin az sayıda misafirle (3-5 pax) tur yapmasını oldukça güçleştirmektedir. Küçük gruplarda maliyetlere ciddi anlamda etki eden bu uygulamanın kaldırılması ayrıca  Alan Klavuzluğunun yeniden gündeme getirilmesi  istendi . 

12. Acentelerin kendi yolcularına kendi araç ve personelleriyle transfer yapamama sorunu çokça dile getirilmiştir.

13. Son zamanlarda yaşanan Shengen Ülkeleri  , İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelerde randevu bulamama , yüksek oranda vize başvuru reddi acentelerimize çok zor anlar yaşatmaktadır. Bu krizin bir an önce kamu ile ortaklaşa çalışıp çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

14. TURSAB Hukuk depertmanına yönelik bilgi ve destek alamama yönünde şikayette bulunulmuştur. 

15. TURSAB İndirim avantajı sağlayan kartının bazı kurumlarca indirim hakkı olduğu halde bu indirimi sağlamadığına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Bu konuda sözkonusu indirim sağlayan kuruluş ve şirketlerin personellerini de bilgilendirmesinin sağlanması gerekmektedir. 

16. Değişim Hareketinin vaadlerini yerine getirmediğine ve tüm sorunların çözümlerini yasaya bağladığına dair görüşler mevcuttur . 

17. TURSAB kartı sahibi acente yetkililerinin Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabilmesi için gerekli görüşmelerin yapılması talep edilmektedir. 

18. Günün koşulları gereğince ihtisas başkanlıklarının yeniden yapılandırılması , turizm çeşitliliğinin artması ve farklılaşmasından dolayı yeni ihtisas başkanlıklarının gündeme alınması istenmektedir. 

Sağlık Turizmi Toplantı  Raporu 

Asya Bölge Temsil Kurulu olarak Anadolu yakası acentelerimizle yapmış olduğumuz Sağlık Turizmi toplantısının raporu aşağıdadır ,

Yapılan toplantılarda acentelerimizin iletmiş olduğu talep ve sorunlar aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir. 

1  Sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunmak isteyen acentelerimizin yönetmelik ve teşvikler konusunda bilgi eksikliği yaşadığı dile getirilmiştir. 

2 Kaçak veya yetkin olmayan acenteler nedeniyle Sağlık Turizmi konusunda Ülkemizin kötü bir  imajının olduğu ; biran önce bu konuda kamu kuruluşları işbirliğiyle mücadele edilmesinin elzem olduğu vurgulanmıştır.  

3 Sağlık Turizmi alında çok avantajlı bir ülke olarak Ülkemizin doğru ve etkili tanıtılması ve  bu alanda  uluslararası fuarlar, kongreler takip edilip katılım sağlanmasının Türkiye’nin sağlık turizminde olan payının arttırılması için hayati olduğu belirtilmişitir. 

4. Sağlık Turizmi kapsamında çalışan bazı yetkin acentelerimizden TURSAB’A gelen bazı raporların incelenmediği ve hiç üstünde durulmadığına yönelik eleştiri mevcuttur 

5. Hem acenteler arası işbirliğini arttırmak hem de acente faaliyetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla bu tür organizasyonların  daha sık yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

6. Sağlık Turizminde istatistiklerin gerçeği yansıtmadığı ve bu alanda ülke olarak reel anlamda payımızın ne olduğu , hedefimizin ne olacağını belirlemek anlamında istatistiklerin daha gerçekçi olması gerektiği belirtilmişir. 

7. Otellerin günden güne fiyat değiştirmesi , Sağlık Turizmi paket programı  yapan acenteleri güç durumda bırakmaktadır , TURSAB’ın oteller ile  sağlık turizmi kapsamında çalışan acenteler arasında daha  uzun süreli  fiyat anlaşmaları yapması için  desteği  beklenmektedir. 

8 Merdiven altı tabir edilen işletmelerin kayıt dışı işlem yapması sağlık turizmine zarar verdiği ve beraberinde de haksız kazancı getirdiği , bu alanda ilgili kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa  yaptırımı yüksek kontrollerin yapılması gerektiği belirtilmiştir . 

Rapor sunulması sonrası ühttps://www.youtube.com/watch?v=EeT4aqK85Tk&feature=youtu.beyeler farklı sorunları dile getirdiler. Çözüm ilgili Bakanlıklarına sotunların iletilmesini talep etdiler. 

Toplantı aile fotografı çekimiyle sonlandı.

yilmazparlar@yahoo.com

TÜRSAB Asya BTK Raporu