Çar. Haz 19th, 2024

Yazı  Özeti;

Turizm, olağan meskenlerin dışındaki yerleri ziyaret etmek veya konaklamak amacıyla seyahat eden faaliyetleri içerir.

Medikal turizm, insan sağlığına duyulan ilgiye dayalı olarak ana turizm türlerinden biridir.

Türkiye’de Sağlık Turizmi:

Türkiye, sağlık turizmi alanında çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlemelidir.

Sağlık, Türkiye’nin devlet politikasının önemli bir parçasıdır.

Sağlık Kavramı:

Sağlık, bir insanın ana zenginliğidir ve toplumun sosyal politikasının bir sonucudur.

Devletin görevi, insanları sağlıklarını korumak ve muhafaza etmek olarak tanımlanır.

Dünya Sağlık Trendleri:

Bilimsel ve teknolojik ilerleme ile birlikte kentleşme süreçleri, insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Dünya genelinde sağlıklı yaşam tarzının önemi artmaktadır.

Medikal Turizmin Gelişimi:

Medikal turizm, dünya genelinde hızla gelişen bir turizm türüdür.

Dünya Turizm Örgütü’ne göre, tedavi ve iyileşme en önemli turist motivasyonları arasında yer alır.

Medikal Turizmin Önemi:

Medikal turizm, küresel turist cirosunun önemli bir kısmını oluşturur.

Sağlığı geri kazanma fırsatı, turistler tarafından en çok takdir edilen özelliklerden biridir.

Turizm Türleri Ayrımı:

Medikal turizm ve sağlık turizmi, seyahatin amacına göre ayrılabilir.

Bu özet, metnin ana konularını ve vurgulanan noktalarını kapsamaktadır.

Sağlık Turizm-1

Bu sütunda  özel Turizm Türlerini inceleyeceğiz

Turizm, kişilerin, dinlenme, boş zaman değerlendirme ve diğer hizmetler için olağan meskenlerinin dışındaki yerleri ziyaret etmek veya bu yerlerde konaklamak amacıyla seyahat eden faaliyetlerini içerir.

Medikal turizmin özü ve uluslararası turizm sınıflandırmasındaki yeri;

Sağlık, bir insanın ana zenginliğidir

Türkiye Dünyanın çoğu ülkesi gibi, nüfusunun sağlığı konusunda endişe duyuyor. Türk  vatandaşlarının kapsamlı iyileştirilmesinin güncel yönlerine ayrılması, Ulusun Sağlığı Temeli düzenlenmeli

Türkiye  Bölgeleri ve “Sağlık Bölgesi” bölümlerinin sunulduğu bir sağlık programları sergisi düzenlenmeli.

Geleneksel olarak, bir dizi bilimsel ve uygulamalı kongreler artırılmalı.

Önem açısından medikal turizm, yaşamın temel değeri olarak insan sağlığına duyulan ilgiye dayandığından, ana turizm türü olarak adlandırılabilir.

Medikal turizmin uzun ve zengin bir tarihi vardır. Her ülkede, doğal kaynakların mevcudiyeti, sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak gelişmiştir.

Sağlık, yaşayan bir organizmanın en önemli özelliğidir; bir insanla ilgili olarak, manevi kültürün bir ölçüsü, yaşam kalitesinin bir göstergesi ve aynı zamanda toplumun sosyal politikasının ahlaki kurallarının sonucudur.

Bazı önde gelen yerli tıp bilim adamlarına göre, tüm ulusun yaşamının sosyo-biyolojik temeli olarak sağlık, nihayetinde, vatandaşlarının sağlıklarını bir sağlık sorunu olarak ele almaları için manevi bir ihtiyaç yaratan devlet politikasının sonucudur. Kalıcı değer ve onu kaderinin uygulanması için gerekli bir temel olarak korumak, sağlıklı bir ırkı çoğaltmak, yaratıcı emek için enerji sağlama görevi, mükemmel bir gen havuzunun garantisi, yaratıcılığın ve maneviyatın gelişiminin temeli olarak halk sağlığı, yaşam koşulları,Türkiye’de iş, beslenme, sağlık altyapısının organizasyonu, sosyal doktorların yasal statüsü, devlet politikasıdır.

Kongrelerdeki sonuçlar, insanları yok olmaktan kurtarmak, sağlıklarını korumak ve muhafaza etmek devletin asli görevi olarak tanımlanır.

Son zamanlarda ülkemizde milletin sağlığına daha fazla önem verilmeli, insanların sağlığını koruma ve güçlendirme konularına özel önem verilmeli, bunlar haklı olarak öncelikli ulusal projelerin sayısına dahil edilmelidir.

Devlet yetkilileri ve Kamu Dairesi için Türkiye nüfusunun kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesi sorunlarını çözme konusunda öneriler geliştirilmelidir.

Sağlık, insan vücudunun tüm organ ve sistemlerinin işlevlerinin dış ortamla dengeli olduğu ve ağrılı değişikliklerin olmadığı bir durumdur.

Sağlık, tüm organların ve organların güçlü olduğu bir varlık halidir. Ahlaki ve zihinsel sağlığı vurgular; servet veya iyilik elde etmek veya kazanmak. Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasası, sağlığı sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlar.

Toplamda 100’den fazla sağlık tanımı bilinmektedir ve şimdiye kadar hiçbiri evrensel olarak kabul edilmemiştir.

Tüm dünyada bilimsel ve teknolojik ilerleme hızlanmakta, insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olan kentleşme süreçleri yaşanmaktadır. İnsan vücudunun işlevsel yeteneklerinde, en önemli yaşam destek sistemlerinin etkinliğinin bozulmasında kendini gösteren bir azalma vardır. Hem nüfus insidansındaki artış hem de yeni, tehlikeli hastalıkların ortaya çıkışı not edilir; stres yükleri önemli ölçüde artar ve insan vücudunda fiziksel ve zihinsel yorgunluk birikir.

Aynı zamanda, dünyada sağlıklı bir yaşam tarzının önemini fark etme eğilimi var. Modern değerler sisteminin ayrılmaz bir parçası, hayati aktiviteyi artıran sağlık endişesi haline geldi. Ruhsal zenginleşme ile birlikte iyi bir fiziksel şekli korumak isteyen artan sayıda insan var. İşverenlerin çalışanlarına bakışı da değişti. Böylece, bugün fiziksel olarak sağlıklı bir işgücüne ihtiyaç duydukları ölçüde, öncekilerin ekonomik çıkarları artmıştır.

Bütün bunlar, dünya çapında medikal turizmin hızlandırılmış gelişimi için ön koşulları yaratıyor.

Medikal turizm

Dünya Turizm Örgütü’ne göre, tedavi ve iyileşme en önemli turist motivasyonları arasındadır. Son 15 yılda dünyada tedavi amaçlı seyahat sayısı çok arttı. Bugün, medikal turizm gerçekten küresel hale geliyor. Ve medikal turizm için dünya pazarını oluşturma sürecinin aktif olarak devam ettiğini söyleyebiliriz.

Küresel tatil ve turizm ilişkileri sisteminde medikal turizm özel bir yere sahiptir. Kişi-kalış günü açısından medikal turizm, küresel turist cirosunun % 1’inden azını ve gelir yapısında -% 5’ten fazlasını, yani parasal olmayan en yoğun turizm endüstrisidir. Heyecan verici turist rotaları sırasında sağlığı geri kazanma fırsatı en çok takdir edilmektedir.

Medikal turizm dünya turizminde önceliklerden biri haline geliyor. İspanya, modern toplum için bu tür turizmi geliştirmenin önemine dikkat çeken ve rekreasyon ve tedavi pazarı, resort hizmet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda büyük ölçekli araştırmalara duyulan ihtiyacı vurgulayan Uluslararası Sağlık Turizmin Kongresine  ilkine ev sahipliği yaptı.

Şimdiye kadar, hangi turizm türlerinin medikal turizm olarak sınıflandırılması gerektiği konusunda tartışmalar vardır. Seyahat amacı bir kriter olarak alınırsa medikal turizm ve sağlık turizmi ayrı ayrı ayırt edilebilir.

yilmazparlar@yahoo.com

SESLİ HABER